Over mij

Mijn naam is Marjan Ippel. Ik heb jarenlange ervaring in het schrijven van televisiescripts, boeken, korte verhalen, essays, columns en kranten- en tijdschriftartikelen. Van Het Parool, Elle en Elle Eten tot Foodlingo Bijbel, My beautiful Mayonnaise en Sentimental Journal (in English).
Je kent me misschien ook van Talkin’ Food®, mijn bedrijf en website rondom trends in eten en drinken in binnen- en buitenland.
Op deze website met mijn eigen naam vind je observaties met betrekking tot mijn dagelijkse leven op een woonboot middenin het drukke toeristenhart van Amsterdam.
Dat leverde tot nog toe verschillende series columns op. Van Scènes uit het centrum tot De coronajaren.
In de nieuwste serie We moeten hier weg beschrijf ik de aanstaande gedwongen verplaatsing van onze woonboot in verband met de ingrijpende vernieuwing van de instortende Amsterdamse kades.
Alle columns combineer ik met één van mijn eigen foto’s.

Copyright © Marjan Ippel
Alle tekst & foto’s op deze website/ all text & photographs on this website: © Marjan Ippel.
Niets van deze website (zowel tekst als beeldmateriaal) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marjan Ippel.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt evenwel geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet goed functioneren van deze website. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Marjan Ippel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Evenmin kan Marjan Ippel verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Noch kan Marjan Ippel verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gekoppeld zijn aan deze website.

Contact
Op zoek naar kwaliteitscontent voor online en offline media? Of naar een goede eindredacteur (magazine en boek) die inhoud, toon en intentie van de schrijver heel laat, maar wier aanpak wel een verbeterd eindproduct oplevert?

Mail naar: post@marjanippel.nl
Instagram: @marjanippel

© Marjan Ippel 2020-2022, alle rechten voorbehouden/all rights reserved